Tarieven fysio- en oefentherapie 2019

Je bent hier:

Tarieven fysio- en oefentherapie 2019

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysio- en/of oefentherapie, hanteert FysioHolland de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

conditietraining met fysiotherapeut -fysioholland

Tarieven fysio- en oefentherapie 2019

BehandelingTarief
Zitting fysiotherapie€ 36,00
Zitting manuele therapie€ 45,00
Zitting bekkenfysiotherapie€ 47,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 47,50
Zitting oedeemtherapie€ 47,50
Zitting geriatriefysiotherapie€ 47,50
Zitting oncologische fysiotherapie€ 47,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 47,50
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck€ 36,00
Zitting kinderoefentherapie€ 47,50
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen)€ 47,50
Telefonische zitting€ 14,50
Screening€ 14,50
Screening, intake en onderzoek€ 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek€ 61,00
Toeslag voor zitting aan huis€ 15,00
Inrichtingstoeslag€ 10,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt€ 37,00
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie€ 25,50
Niet nagekomen afspraak specialisatie€ 34,00

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt FysioHolland het tarief van een niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of de receptie.