Tarieven fysio- en oefentherapie 2018

Je bent hier:

Tarieven fysio- en oefentherapie 2018

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysio- en/of oefentherapie, hanteert FysioHolland de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

Tarieven fysio- en oefentherapie 2018

Behandeling Tarief
Zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting manuele therapie € 44,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 46,50
Zitting kinderfysiotherapie € 46,50
Zitting oedeemtherapie € 46,50
Zitting geriatriefysiotherapie € 46,50
Zitting oncologische fysiotherapie € 46,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 46,50
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 35,00
Zitting kinderoefentherapie € 46,50
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 46,50
Telefonische zitting € 14,00
Screening € 14,00
Screening, intake en onderzoek € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 60,00
Toeslag voor zitting aan huis € 15,00
Inrichtingstoeslag € 10,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 36,00
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie € 25,00
Niet nagekomen afspraak specialisatie € 33,00

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt FysioHolland het tarief van een niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of de receptie.