Van één fysiotherapiepraktijk naar landelijke organisatie

Boris van der Vorst, directeur van FysioHolland, startte in 2009 met FysioHolland vanuit de overtuiging dat verbeteringen in de fysiotherapeutische zorg in Nederland nodig waren. Nu, ruim tien jaar later, is FysioHolland uitgegroeid tot een toonaangevend aanbieder van fysiotherapie in Nederland, die kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien zorgt een centraal serviceteam ervoor dat therapeuten in de verschillende praktijken worden ontlast van bijkomende werkzaamheden, zodat zij zich zo veel mogelijk kunnen richten op het begeleiden van cliënten en op het bieden van de beste zorg. Hoe is dit idee ontstaan en hoe heeft het zich ontwikkeld? Wie is de persoon achter FysioHolland nu eigenlijk? En wat zijn de toekomstplannen van Boris voor FysioHolland?

Begonnen als stagiair fysiotherapie

Boris, zelf ook fysiotherapeut, begon zijn carrière als stagiair fysiotherapie in een verzorgingstehuis. De leukste stage waar hij nog steeds met veel plezier op terugkijkt. “Ik was in mijn stageperiode een fanatiek bokser. We bliezen ballonnen op en de oefeningen die zij al deden integreerde ik in het boksen. Er werd zo positief op gereageerd! Op een gegeven moment heb ik er een ‘Sportman of -vrouw van de week verkiezing’ aan gekoppeld. Mijn moeder had een papieren medaille gemaakt, deze kreeg de sportvrouw van de week opgespeld. Dit ontroerde de vrouw zo erg dat ze begon te huilen. Het mooie van dit vak is dat je iets voor iemand kan betekenen, ik vind het belangrijk dat elke cliënt zich persoonlijk behandeld voelt. Cliënten moeten zich geen nummer voelen, maar het gevoel hebben dat wij er samen met de cliënt volledig voor gaan om de cliënt te helpen en te ondersteunen om te kunnen deelnemen in dagelijkse activiteiten, sport of werk.”

Inspelen op de toename arbeidsgerelateerde klachten

Na zijn opleiding fysiotherapie startte Boris zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Hilversum. “Als jonge therapeut zag ik al snel een toename in het aantal arbeidsgerelateerde klachten. Met name medewerkers bij televisie, die bijvoorbeeld de hele dag in dezelfde houding staan of uren in dezelfde houding monteren, kregen lichamelijke klachten als rugpijn of schouderklachten. De computers hadden net hun intrede gedaan, mensen wisten niet hoe ze daar gezond mee om moesten gaan, zo ontstonden nieuwe klachten als RSI en nekklachten. Daar ben ik op in gesprongen met het initiëren van werkplekonderzoeken en trainingen, en al gauw ben ik gaan samenwerken met andere disciplines als chiropractor, psycholoog en neuroloog.

Ontstaan van het serviceteam

Als praktijkeigenaar merkte Boris dat het steeds lastiger werd voor zelfstandige therapeuten om alle werkzaamheden die erbij kwamen kijken, goed te organiseren. Denk aan automatisering, administratie, communicatie en certificering. “Het werd steeds ingewikkelder. Als praktijkeigenaar zag je door de bomen het bos niet meer. Je wilt eigenlijk zoveel mogelijk cliënten begeleiden, netwerken en op zoek naar samenwerkingen, maar ik was steeds meer tijd kwijt aan overige werkzaamheden. Daardoor bleef er steeds minder ruimte over voor echte zorg. Daarom kwam ik op het idee om een serviceteam op te zetten dat therapeuten kan ontlasten door deze werkzaamheden op te pakken en waarbij we door meer schaal een stem creëren voor de fysiotherapiebranche en specialistische kennis met elkaar kunnen delen. Dat was voor mij een belangrijke reden om in 2009 te beginnen met FysioHolland. Dit serviceteam ondersteunt praktijkmanagers bij werkzaamheden als administratie, communicatie, personeelswerving en (plus)certificering. FysioHolland biedt een centrale ondersteuning gecombineerd met lokaal ondernemerschap. Daarnaast kun je als grotere praktijk meer een vuist maken naar de overheid, zorgverzekeraars en gemeenten. Met een groter volume kun je een volwaardige gesprekspartner zijn.”

Bijdragen aan betere fysiotherapiebranche

“Ik vind dat de fysiotherapiebranche een flinke innovatie-boost nodig heeft. Wat betreft de techniek is er veel mogelijk, maar er gebeurt nog te weinig mee. Ik wil dit met FysioHolland verder realiseren en doorontwikkelen voor onze branche. Mijn doel is het verbeteren van de zorg en het mogelijk maken om zelfmanagement verder uit te breiden. We zijn hier al mee gestart door bijvoorbeeld de FysioHolland AfsprakenApp uit te brengen waarmee mensen gemakkelijk online afspraken kunnen maken, maar die ook ondersteuning biedt bij het doen van hun huiswerkoefeningen. Daarnaast wordt er gewerkt met online vragenlijsten die cliënten voorafgaand of na afloop van de behandeling in kunnen vullen. We kunnen nog veel meer gebruik maken van technische mogelijkheden die er nu zijn. Je ziet veel losse initiatieven, maar veel is nog niet geïntegreerd in de behandeling van de fysiotherapeut. Vanuit FysioHolland wil ik dit voor fysiotherapeuten en cliënten beschikbaar maken. Naast bestaande ontwikkelingen mag vanuit de fysiotherapie meer aansluiting komen op wat er nu leeft. We kunnen nog veel meer inspelen op bestaande behoeftes, om zelfmanagement en optimale service mogelijk te maken. Zo kunnen we zo veel mogelijk cliënten helpen bij de toenemende vraag naar zorg.”

Hart voor de fysiotherapie

Ondanks het drukke bestaan als directeur is Boris nog steeds elke week in de praktijk in Hilversum te vinden.  “Als fysiotherapeut heb je een brugfunctie tussen het medische circuit en het sociale domein. Je zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen bewegen in het dagelijks leven maar ook in sport of werk, vaak ook in samenwerking met andere disciplines. De verbinding met het sociale domein maakt het vak zo mooi. In de behandelkamer spreek je allerlei verschillende mensen, je bouwt echt een band op met cliënten en je kunt iets voor ze betekenen. Als fysiotherapeut help je cliënten zodanig op weg dat zij zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden in het dagelijks leven.” De hoogtepunten van Boris’ loopbaan zijn heel divers, van de vrouw uit het verzorgingstehuis die zo ontroerd raakte, tot de vraag van artiest Michael W. Smith die voor zijn uitverkochte concert in het Gelredome rugklachten kreeg. “Ik beleef net zoveel plezier aan het begeleiden van de ‘huis-tuin-en-keuken’ cliënt als aan een artiest of het begeleiden van de spits van een Zwitserse voetbalclub. De diversiteit en de uitersten maken het juist tot een mooie en afwisselende uitdaging waar ik elke dag nog veel voldoening uit haal.”

Toekomstbeeld

“Mijn doel voor de komende jaren met FysioHolland is om afspraken te maken met zorgverzekeraars over producten, zodat voor de fysiotherapeut niet de eisen van de verzekeraars maar de klachten van de patiënten voorop staan en fysiotherapiepraktijken bovendien de mogelijkheid krijgen bijvoorbeeld samen met academische ziekenhuizen te werken aan het verbeteren van de behandelmethodes. Op deze manier wordt de fysiotherapeutische zorg effectiever en daarmee ook beter betaalbaar. FysioHolland heeft hier al stappen in gezet. Het eerste product is ‘Back to Move’, een programma dat is ontwikkeld voor aspecifieke lage rugklachten. Daarnaast wil ik de combinatie tussen online en offline zorg verder uitbreiden. We hebben hier al een aantal stappen in gezet. Het benutten van online mogelijkheden dient ter versterking en zorgt ervoor dat de fysiotherapeut gericht en op maat kan behandelen. Zo sluit de zorg optimaal aan bij wat de cliënt op dat moment nodig heeft. In de toekomst zou beeldbellen met de fysiotherapeut bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn.”