Tarieven fysio- en oefentherapie 2024

Je bent hier:

Tarieven fysio- en oefentherapie 2024

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien jij niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysio- en/of oefentherapie, hanteert FysioHolland de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van jouw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

conditietraining met fysiotherapeut -fysioholland

Tarieven fysio- en oefentherapie 2024

Behandeling

 

Zitting reguliere fysiotherapie € 48,50
Zitting manuele therapie € 58,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 61,50
Zitting kinderfysiotherapie € 61,50
Zitting oedeemtherapie € 61,50
Zitting geriatriefysiotherapie € 61,50
Zitting oncologische fysiotherapie € 61,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 61,50
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 46,50
Zitting kinderoefentherapie € 61,50
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 61,50
Groepszitting 2 personen € 46,50
Groepszitting 3 personen € 37,00
Groepszitting 4 personen € 32,50
Groepszitting 5 tot 10 personen € 28,50
Screening € 19,00
Screening, intake en onderzoek € 64,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 64,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 79,00
Toeslag voor zitting aan huis € 35,00
Toeslag voor zitting in een instelling / inrichting € 12,50
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 48,00
Kinder fysio- of oefentherapeutisch verslag € 58,50
Verslag letselschade eenvoudig € 64,00
Verslag letselschade complex € 96,50
Niet nagekomen screening, intake en onderzoek € 51,50
Niet nagekomen zitting fysio-, oefen- of ergotherapie, diëtetiek, logopedie € 37,50
Niet nagekomen zitting verbijzondering € 47,50

Jij kunt jouw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer jij dit niet tijdig doet, brengt FysioHolland het tarief van een niet nagekomen afspraak bij jou in rekening. Klik hier voor verdere toelichting.

Voor meer informatie over onze tarieven kan jij terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie. Bekijk ook deze pagina om te lezen hoe de vergoeding van fysiotherapie werkt.

De tarieven fysio- en oefentherapie van 2023 zijn hier te vinden.