Tarieven fysio- en oefentherapie 2022

Je bent hier:

Tarieven fysio- en oefentherapie 2022

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien jij niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysio- en/of oefentherapie, hanteert FysioHolland de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van jouw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

conditietraining met fysiotherapeut -fysioholland

Tarieven fysio- en oefentherapie 2022

Behandeling

Zitting fysiotherapie € 40,50
Zitting fysiotherapie online / telefonisch op afstand € 40,50
Zitting manuele therapie € 50,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 53,00
Zitting kinderfysiotherapie € 53,00
Zitting oedeemtherapie € 53,00
Zitting geriatriefysiotherapie € 53,00
Zitting oncologische fysiotherapie € 53,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 53,00
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 40,50
Zitting kinderoefentherapie € 53,00
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 53,00
Groepszitting 2 personen € 40,50
Groepszitting 3 personen € 32,00
Groepszitting 4 personen € 28,00
Groepszitting 5 tot 10 personen € 24,50
Telefonisch overleg tbv cliënt zorgverlener naar zorgverlener € 16,00
Screening € 16,50
Screening, intake en onderzoek € 55,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,50
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 68,00
Toeslag voor zitting aan huis € 30,50
Inrichtingstoeslag € 11,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 41,50
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie, diëtetiek, logopedie of ergotherapie € 28,50
Niet nagekomen afspraak verbijzondering € 38,50
Verslag letselschade eenvoudig € 55,50
Verslag letselschade complex € 83,50

Jij kunt jouw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer jij dit niet tijdig doet, brengt FysioHolland het tarief van een niet nagekomen afspraak bij jou in rekening.

Voor meer informatie over onze tarieven kan jij terecht bij jouw fysiotherapeut of de receptie. Bekijk ook deze pagina om te lezen hoe de vergoeding van fysiotherapie werkt.

De tarieven fysio- en oefentherapie van 2021 zijn hier te vinden.