Tarieven fysio- en oefentherapie 2020

Je bent hier:

Tarieven fysio- en oefentherapie 2020

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysio- en/of oefentherapie, hanteert FysioHolland de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.

conditietraining met fysiotherapeut -fysioholland

Tarieven fysio- en oefentherapie 2020

Behandeling

Zitting fysiotherapie€ 38,00
Zitting fysiotherapie online / telefonisch op afstand€ 38,00
Zitting manuele therapie€ 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie€ 50,00
Zitting kinderfysiotherapie€ 50,00
Zitting oedeemtherapie€ 50,00
Zitting geriatriefysiotherapie€ 50,00
Zitting oncologische fysiotherapie€ 50,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 50,00
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck€ 38,00
Zitting kinderoefentherapie€ 50,00
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen)€ 50,00
Groepszitting 2 personen€ 38,00
Groepszitting 3 personen€ 27,50
Groepszitting 4 personen€ 26,50
Groepszitting 5 tot 10 personen€ 23,00
Telefonisch overleg tbv cliënt zorgverlener naar zorgverlener€ 15,50
Screening€ 15,50
Screening, intake en onderzoek€ 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 52,50
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek€ 64,00
Toeslag voor zitting aan huis€ 16,00
Inrichtingstoeslag€ 10,50
Instructie/overleg ouders van de cliënt€ 39,00
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie€ 27,00
Niet nagekomen afspraak verbijzondering€ 36,00
Verslag letselschade eenvoudig€ 52,50
Verslag letselschade complex€ 79,00

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt FysioHolland het tarief van een niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

FysioHolland heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of de receptie.