Stijn Haverkamp, fysiotherapeut en manueel therapeut bij FysioHolland, heeft zijn onderzoek naar patiënten met het patellofemorale pijnsyndroom onlangs afgerond. Een onderzoek met prachtige resultaten dat gepubliceerd is in het toonaangevende Springer Nature BMC. Tijdens dit zevenjarig durend onderzoek heeft Stijn het effect vergeleken van manuele therapie van de lumbale wervelkolom en bekken t.o.v. lokale oefentherapie bij patiënten met het patellofemorale pijnsyndroom. In dit artikel lees je een interview met Stijn over de weg naar zijn innovatieve Kniepijnvrij methode.

Aanleiding onderzoek

Uit Stijn’s onderzoek blijkt dat het effect van manuele therapie op de korte en middellange termijn groter is dan dat van oefentherapie. Zeven jaar geleden is Stijn gestart met de behandeling van het patellofemorale pijnsyndroom middels manuele therapie. Tijdens deze behandelingen ontdekte Stijn op een bepaald moment dat manipulatie van het SI-gewricht van een client direct resulteerde in een significante pijnafname van de knieklacht. Daarnaast zag hij een toename van kracht in de quadriceps bij de uitvoering van een aantal testen. Een waar ‘eurekamoment’ voor Stijn als fysiotherapeut waarvan hij onmiddellijk dacht; ‘hier moet ik meer mee doen, dit kan echt een goede aanvulling hebben op de behandeling van deze uitdagende knieklacht’.

Onmiddelijk enthousiast

Om de opgewekte interesse en enthousiasme over Stijn’s bevindingen verder te toetsen en vorm te geven, is hij een samenwerking gestart met de orthopedische chirurgen van Bergman Clinics. Stijn bood aan om hun patiënten met patellofemorale klachten in 6 zittingen met manuele therapie te behandelen. Stijn geeft al meteen na zijn eerste behandelingen bij Bergman Clinics aan:


‘Het had al snel een goed effect bij veel patiënten en soms zelfs wonderbaarlijke resultaten. Ik kan mij nog een dame herinneren die al 20 jaar last had en de dag voor de behandeling haar fiets had omgewisseld voor een elektrische, omdat fietsen niet meer ging. Een paar weken na de interventie gaf zij aan dat ze geheel klachtenvrij was en weer normaal kon fietsen en door de duinen kon wandelen.’

Natuurlijk was het resultaat niet bij iedereen zo direct en overweldigend. Maar het sterkte Stijn in het idee dat manuele therapie een toegevoegde waarde kon hebben bij deze uitdagende knieklacht. Doordat Stijn steeds meer patiënten zag met deze klacht, kon hij steeds beter inschatten wat zou werken en wat niet. Hierdoor werd de behandeling steeds effectiever. Dit vroeg om een wetenschappelijk onderzoek! Dat is de aanleiding geweest dat Stijn in 2015 zijn tweede master is gestart aan de Universiteit Brussel.


‘Ik denk dat mijn onderzoek met name bij de therapieresistente knieschijfklachten een bijdrage levert. Daarnaast vind ik dat pijneducatie, heupspierkrachttraining en het gedoseerd belasten van het knieschijfgewricht essentieel zijn voor een optimaal herstel. Dit heb ik allemaal samengevoegd in mijn Kniepijnvrij Methode.’

Specifieke groep met knieklachten

Over het algemeen zien fysiotherapeuten meer vrouwen dan mannen in verband met deze klacht. En dan met name in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Bij mannen komt het ook regelmatig voor maar dan meer bij fanatieke sporters, militairen en soms bij mensen die veel stilzitten achter een bureau. De heupspierkracht is een belangrijke factor evenals de heupmobiliteit. Vrouwen hebben vaak een grotere heupmobiliteit en minder heupspierkracht. Dit zorgt vaak voor overbelasting van het knieschijfgewricht.

Blije cliënten en collega’s

Stijn’s LinkedIn-bericht over de publicatie van zijn onderzoek is inmiddels meer dan 20.000 keer bekeken op LinkedIn! Los van alle positieve reacties van cliënten rondom zijn behandeling, zijn ook collega’s erg enthousiast over de behandeling en het onderzoek. ‘De meeste manueel therapeuten zijn blij met dit onderzoek omdat het aangeeft dat er met manuele therapie meer te bereiken is dan alleen het verminderen van wervelkolom gerelateerde klachten’, aldus Stijn. Ook de Orthopedisch Chirurgen van de Bergman kliniek waar Stijn mee samenwerkt zijn erg positief: ‘Zij kunnen nu hun cliënten waarvoor eerder geen oplossing was vanuit hun vakgebied een goede oplossing bieden.’ Maar dat mensen na jaren last eindelijk een oplossing hebben voor hun probleem en weer kniepijnvrij kunnen functioneren is voor Stijn veruit het belangrijkste resultaat van zijn studie!