covid-19 revalidatie

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat fysiotherapeuten een belangrijke rol kunnen spelen in de revalidatie van COVID-19 patiënten, namen fysiotherapeuten Myrthe Perquin en Leendert Tissink het voortouw om deze revalidatie voor alle collega’s van FysioHolland zo goed mogelijk uit te werken. Alles werd zo voorbereid voor de collega’s uit het land, dat iedereen direct alle informatie en tools bij de hand heeft op de praktijk. Hoe is dat gegaan?

COVID-19 revalidatie expertgroep

covid-19 revalidatie

Myrthe: “We benaderden collega’s uit het hele land die interesse zouden hebben om met een team aan de slag te gaan voor de uitwerking van COVID-19 revalidaties. Vervolgens is er een digitale kenniskring opgezet en werd op de FysioHolland-Drive (een online Google-platform waar FysioHolland intern mee werkt) beschikbare informatie met elkaar gedeeld. Een team van therapeuten, bestaande uit collega’s met een achtergrond in hart- vaat- longtherapie en psychosomatisch fysiotherapeuten vormden samen een interne expertgroep. De expertgroep kwam eens per week, en nu eens per twee weken, bijeen via Google Hangouts meet.”

Kennis vergaren en delen

Chantal Geuskens, geriatrisch fysiotherapeut en gespecialiseerd in longrevalidatie, is één van de therapeuten uit de expertgroep. Zij legt uit hoe de groep te werk gaat: “De expertgroep verdeelde de taken en ging aan de slag: het maken van Intramed-protocollen, verwijsbrieven, inventariseren van scholingen en webinars, en iedereen heeft deze uiteraard ook gevolgd. Bijvoorbeeld van het KNGF, chronisch zorgnet en REACH. Er zijn filmpjes gemaakt van ademhalingsoefeningen, omdat de patiënten de eerst zes weken online behandeld worden. Hier zijn ook oefenmaterialen bij te bestellen.

In de praktijk: de eerste revalidaties

Alle verzamelde kennis uit de expertgroep is vervolgens doorgenomen via regionale Google meetings met de collega-therapeuten. Inmiddels worden ook de ervaringen in het behandelen van COVID-patiënten met elkaar besproken in de groepen, om te evalueren en waar nodig verder aan te scherpen. Het lastige is dat alles nu nieuw is, zowel de behandeling van COVID-19 patiënten als het (deels) online behandelen. Dat is een uitdaging waar iedereen zijn weg in moet vinden en zich hard voor inzet. Uit de eerste revalidaties zien we dat deze vooral multidisciplinair in samenwerking met bijvoorbeeld de diëtist, ergotherapeut en psycholoog aangepakt moet worden, en we zien grote verschillen in hoe patiënten herstellen.