Praktijkreglement FysioHolland

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft FysioHolland een praktijkreglement opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak gaat u hiermee akkoord. U wordt verzocht om u aan onderstaand praktijkreglement te houden.

Algemene praktijkregels

 • De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website.
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 088 374 16 00. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via receptie@fysioholland.nl. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.
 • Indien uw gegevens wijzigen, dan verzoeken wij u om dit door te geven via uw fysio en of oefentherapeut  of via 088 374 16 00.
 • FysioHolland heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie of oefentherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid. U ontvangt in dit geval een particuliere nota van FysioHolland via infomedics. FysioHolland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Als uw e-mailadres en telefoonnummer bij ons bekend zijn, ontvangt u de nota digitaal. Indien u de nota liever niet digitaal wilt ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij uw fysio en of oefentherapeut.
 • FysioHolland hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering, zijn de particuliere tarieven van toepassing. Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Dat kan per e-mail, telefonisch of door langs te komen op de desbetreffende praktijk. In het weekend kunt u uw afspraak verplaatsen of afzeggen per e-mail van de betreffende praktijk of een voicemail in te spreken bij de betreffende praktijk. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt of verplaatst, moeten wij de kosten voor deze niet nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. Een niet nagekomen afspraak wordt niet door uw verzekeraar vergoed.
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut of oefentherapeut behandeld worden.
 • Tijdens de eerste afspraak starten we meteen met de eerste behandeling. Onderdeel hiervan zijn de intake en het onderzoek. Voor de eerste afspraak worden twee zittingen gerekend.
 • Het is mogelijk om in overleg met uw fysio- of oefentherapeut een telefonisch consult in te plannen, een zogenaamde zitting op afstand. Dit is mogelijk als u het op korte termijn niet redt om naar de praktijk te komen, op vakantie of bijvoorbeeld op zakenreis bent.  Deze zitting op afstand wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysio of oefentherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysio of oefentherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Meer informatie vindt u hier.
 • FysioHolland is niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • FysioHolland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • FysioHolland streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Dit doen we middels online enquêtes & dataverzameling: 
  • Voor uw mening van de locatie als ook de therapeut, maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u, na uw goedkeuring, via een e-mail ontvangt via Qualizorg.
  • Voor de diverse locaties van de klacht verzamelen we data middels vragenlijsten voor ons kwaliteitsregister. Deze worden anoniem doorgestuurd naar Zorgtopics (Rug, nek en schouderklachten) & Nivel. Wilt u niet dat uw vragenlijsten anoniem worden verstuurd naar Zorgtopics en Nivel dan dient u dit aan te geven bij uw therapeut.

Eerste afspraak

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsklacht starten we tijdens de eerste afspraak de behandeling. Onderdeel hiervan zijn de intake en het onderzoek. Voor de eerste afspraak worden twee zittingen gerekend. U ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling. Dit is mogelijk bij de balie van de praktijk of uw fysiotherapeut.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek, ook bij volgende afspraken.
 • Voor de diverse locaties van de klacht verzamelen we data middels vragenlijsten voor ons kwaliteitsregister. Deze worden anoniem doorgestuurd naar zorgtopics (Rug, nek en schouderklachten) & Nivel. Wilt u niet dat uw vragenlijsten anoniem worden verstuurd naar Zorgtopics en Nivel dan dient u dit aan te geven bij uw therapeut.

Wilt u meer informatie over uw eerste afspraak, kijk dan bij uw eerste afspraak bij de fysiotherapeut.

Vragenlijsten

 • Het kan zo zijn dat de fysiotherapeut gebruik maakt van een zogenaamde online intake. Deze bestaat uit een vragenlijst die u via de mail zal ontvangen. Op deze wijze kan de fysiotherapeut zich goed voorbereiden op uw komst. Graag willen wij u vragen om 48 uur voor de eerste afspraak dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. 
 • Daarnaast kan het zo zijn dat de fysiotherapeut u heeft gevraagd om een aantal vragenlijsten betreffende uw lichamelijke klacht digitaal in te vullen. Graag willen wij u vragen om de vragenlijsten dan binnen 48 uur in te vullen.

Laatste afspraak

De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Hierbij wordt de behandeling met u geëvalueerd, het dossier afgerond (mede middels de tweede set vragenlijsten) en een rapport naar de huisarts en/of verwijzer verstuurd. Het is niet wenselijk om de laatste afspraak af te bellen. Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan kan er ook een telefonisch consult plaatsvinden. Hiervoor wordt een behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.  

Hygiëne

 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.
 • Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen.
 • Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.
 • In een aantal praktijken zijn douches en daarbij gescheiden dames- en heren kleedkamers aanwezig. U kunt hiervan gebruikmaken, als u voor de afspraak niet in staat bent geweest zich op te frissen.

Privacy

FysioHolland werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacyreglement vindt u hier.

Op de locatie waar u behandeld wordt, is het goed te weten dat:

 • De locatie altijd beschikt over een afgesloten behandelruimte.
 • Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage bij ons te lopen. Het kan voorkomen dat er tijdens de behandeling een stagiaire meekijkt of een (deel) van de behandeling uitvoert. Dit gebeurt uitsluitend met uw goedkeuring.
 • Rapportages voor advocaten, verzekeringsartsen en letselschadebureaus dienen door het bureau te worden aangevraagd (conform de geldende procedure).

Klachtenreglement

U mag erop rekenen dat elke fysio- of oefentherapeut van FysioHolland zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysio- of oefentherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysio- en oefentherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysio- of oefentherapeut. Of stuur een mail naar de kwaliteitsmedewerker via kwaliteit@fysioholland.nl In het uiterste geval kunt u via de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

 • De Klachtencommissie van het SKF
 • De Geschillencommissie van het SKF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

FysioHolland stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van FysioHolland. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u regelen aan de balie. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via feedback@fysioholland.nl. Klachten worden afgehandeld conform de Wkkgz.

Actuele zaken en veranderingen

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar de locatiepagina van uw praktijk.