Ergonomie bij FysioHolland Gardien

Je bent hier:

Ergonomie bij FysioHolland Gardien

Merk je dat je na een dag werken last krijgt van lichamelijke klachten? Heb je er al eens over nagedacht dat dit te maken kan hebben met hoe jouw werkplek is ingericht? Denk je dat jouw werkplek wel een update kan gebruiken? Maak dan een afspraak met één van de bedrijfsfysiotherapeuten van FysioHolland Gardien Bedrijfszorg. Onze bedrijfsfysiotherapeuten kunnen de werkplekken van jou en en je collega’s beoordelen en ergonomisch inrichten.

app op mobiel icon - fysioholland

Tips, afspraakherinneringen,
huiswerkoefeningen?

App Store logo icon - fysioholland

Wat is een ergonomische werkplek?

Een ergonomische werkplek houdt in dat jouw werkplek veilig, gezond, comfortabel en efficiënt is. Door een ergonomische werkplek te creëren, nemen de FysioHolland bedrijfsfysiotherapeuten het risico op werkgerelateerde lichamelijke klachten weg. Zo wordt ook de kans op ziekteverzuim verkleind. Naast dat dit een positief effect heeft op je fysieke en mentale gezondheid, is dit ook nog eens bevorderlijk voor je werk, een win-win situatie dus!

De werkwijze om een ergonomische werkplek te creëren

Wij hanteren de werkwijze van de participatieve ergonomie. Dit betekent dat wij eerst de risico’s in de huidige situatie op beeldmateriaal vastleggen. Daarna worden jij, jouw collega’s en leidinggevende voorgelicht over de risico’s en richtlijnen van fysieke belasting. Met het beeldmateriaal worden de risico’s geïnventariseerd. Aan de hand van het beeldmateriaal wordt samen een plan van aanpak opgesteld met een pakket van eisen voor het aanpassen van de werkplek.

“Het betrekken van Gardien voor de ergonomie, voorafgaand aan de verbouwing van de balie en horecabar van ons sportcomplex, hebben we als zeer positief ervaren.”

“Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat in de ontwerpfase rekening is gehouden met de ergonomie én de wensen van de medewerkers.De medewerkers voelen zich hierdoor serieus genomen.”

“De instructies aan de medewerkers, na het realiseren van de bar en balie, zorgt tevens voor bewustwording “hoe gezond om te gaan met fysieke belasting”. Deze werkwijze past binnen ons veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin we streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid op de werkplek.”

De gemeente Brielle, Marieke Ruiter, personeelsadviseur

Het doel van een ergonomische werkplek

Een ergonomische werkplek biedt langdurige resultaten. Lichamelijke klachten naar aanleiding van een niet-ergonomische werkplek kunnen vervelende gevolgen hebben. Naast dat het voor bedrijven veel geld kost, kan jij langdurig last hebben van lichamelijke klachten. De belangrijkste winst van een ergonomische werkplek is het bevorderen van jouw gezondheid. Voor jou en voor de organisatie is een ergonomische werkplek een investering voor de toekomst.

Het resultaat van een ergonomische werkplek

Het resultaat van de risicoanalyse zijn haalbare oplossingen om de ergonomie te verbeteren. Vervolgens wordt een pakket van eisen opgesteld voor de nieuwe werkplek. Met dit pakket van eisen kun je samen met jouw werkgever de werkplek aanpassen, zullen de klachten afnemen en jouw werkplezier toenemen!

Maak een fysiotherapie afspraak bij een locatie in de buurt

FysioHolland heeft fysiotherapiepraktijken verspreid over heel Nederland. Door te klikken op de locatie in het kaartje of in de A-Z index, Kun jij rechtstreeks een afspraak inplannen bij de locatie naar keuze.