e-exercise artrose screenshot

Het combineren van online en offline zorg kan voor vergelijkbare effecten zorgen als reguliere fysiotherapie zorg, terwijl cliënten dan veel minder vaak fysiek bij de fysiotherapeut komen, blijkt uit onderzoek. Daarom zetten we onder andere Huiswerkoefeningen.nl in om samen met de cliënten een optimaal resultaat te halen. En vanaf nu stellen we ook het online programma e-Exercise beschikbaar via de FysioHolland App! Een goede stap in het ontwikkelen van innovatieve en toekomstbestendige zorg. 

Combinatie online en offline zorg

Wij geloven dat de combinatie van offline en online zorg het meest optimale (behandel)resultaat kan bewerkstelligen door het beste uit beide werelden te combineren. Het inzetten van onze FysioHolland app met de integratie van e-Exercise is daar een mooi voorbeeld van.

Wetenschappelijke onderbouwing e-Exercise

Ons geloof in e-Exercise kan ook wetenschappelijk onderbouwd worden: Onderzoek van Prof. Dr. Cindy Veenhof en dr. Corelien Kloek toont een positief effect van e-Exercise bij cliënten met artrose aan de heup en/of knie. Bekijk hier meer informatie over het onderzoek. Deze positieve onderzoeksresultaten en het feit dat artrose in 2018 in de basisverzekering valt, hebben ertoe geleid dat we e-Exercise integreren in de FysioHolland App in de vorm van een programma voor cliënten met artrose.

Wat houdt het e-Exercise programma bij artrose in?

Het e-Exercise programma is een online programma waarbij we artrose cliënten blended therapie aanbieden. Concreet betekent dit: een combinatie van face-to-face behandelingen en online oefeningen. Door de app hebben cliënten toegang tot hun eigen oefenprogramma, informatie filmpjes, kunnen ze hun voortgang bijhouden en ontvangen ze op basis hiervan persoonlijke feedback. Door het e-Exercise programma kan het aantal fysieke behandelingen aanzienlijk worden teruggeschroefd. Het onderzoek van Veenhof en Kloek heeft aangetoond dat dit niet ten koste van de kwaliteit gaat. Het programma is niet alleen geschikt voor cliënten met vergevorderde artrose klachten, maar ook voor cliënten met beginnende klachten. Afhankelijk van het stadium waarin de cliënt zich bevindt, wordt een behandelplan op maat gemaakt. Kortom, een functioneel en efficiënt programma met zichtbaar resultaat voor de cliënt.

Het e-Exercise programma is een online programma waarbij we artrose cliënten blended therapie aanbieden. Concreet betekent dit: een combinatie van face-to-face behandelingen en online oefeningen. Het programma is niet alleen geschikt voor cliënten met vergevorderde artrose klachten, maar ook voor cliënten met beginnende klachten. Afhankelijk van het stadium waarin de cliënt zich bevindt, wordt een behandelplan op maat gemaakt. Kortom, een functioneel en efficiënt programma met zichtbaar resultaat voor de cliënt.


Fitter en sterker door de online-offline aanpak

Door de online-offline aanpak worden cliënten fitter, sterker en zijn beter in staat om te gaan met de artrose. Het programma is gemakkelijk in te passen en in het dagelijks leven van de cliënt. Dit stimuleert cliënten om er zelf thuis mee aan de slag te gaan en te blijven. Bekijk hier de voorbeeldvideo waarin precies wordt uitgelegd hoe het 12 weekse programma in zijn werking gaat.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het programma of wilt u een afspraak maken bij de fysiotherapeut? Neem dan contact op met een praktijk bij u in de buurt.

e-Exercise artrose is ontwikkeld door een samenwerking van o.a. Hogeschool Utrecht, Nivel, en Tilburg University. In samenwerking met The Health Train is e-Exercise artrose geïntegreerd in MijnZorgApp en in de FysioHolland App. Alle e-Exercise programma’s sluiten aan bij de meest actuele KNGF richtlijn en zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten.