Fysio in de buurt uitleg geven over oefeningen

Op het gebied van arbeidsrelevante dienstverlening breiden DBC en FysioHolland de landelijke samenwerking verder uit. Door deze samenwerking wordt de afstand tot de juiste zorg nog korter voor medewerkers die (dreigen te) stagneren in hun arbeidssituatie. Dit draagt bij aan een effectief en duurzaam herstel.

Een aantal jaar geleden is de samenwerking tussen FysioHolland en DBC gestart in Capelle aan den IJssel en Veghel. Dit heeft inmiddels bewezen effectief te zijn. Om deze reden, èn om nog beter aan de toenemende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen, is er voor gekozen de samenwerking landelijk verder uit te breiden. Op dit moment wordt er vanuit 16 locaties verspreid door het land gewerkt.

Zowel DBC als wij van FysioHolland bieden passende zorg aan bij arbeidsrelevante klachten. DBC is, naast het bieden van arbocuratieve zorg, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van cliënten die veelal door een (auto)ongeval uitvallen in het arbeidsproces. Bij FysioHolland krijgt arbeidsrelevante zorg een steeds belangrijkere rol.

Eén missie 

Zowel FysioHolland als DBC geloven dat gezamenlijke verantwoordelijkheid de sleutel is tot snel en duurzaam herstel. Organisaties hebben steeds meer aandacht voor een zorgvuldig effectief verzuim- en preventiebeleid, FysioHolland en DBC dragen bij in de realisatie daarvan. Cliënten worden gestimuleerd om zorgvuldig met zichzelf om te gaan, te werken aan hun lichaam en aan hun zelfbewustzijn. Er wordt nauw  samengewerkt met betrokken partijen (werknemer/werkgever/bedrijfsarts/behandelteam) Het bundelen van verschillende krachten vergroot de kans op een duurzaam herstel voor de cliënt. Naast de focus op de samenwerkingen speelt zelfmanagement bij beide organisaties een grote rol. Hoe meer de verantwoordelijkheid voor herstel bij de cliënt ligt, hoe groter de betrokkenheid en daarmee wordt de kans op volledig herstel van arbeidsparticipatie vergroot.

DBC is gevestigd in Amersfoort, Assen, Badhoevedorp, Enschede, Heerenveen, Nijmegen en Zwolle. Dankzij de samenwerking worden de kortdurende trainingsinterventie en het monodisciplinair behandeltraject tevens inzetbaar in Amsterdam, Apeldoorn, Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Helder, Hilversum, Hoofddorp, Rotterdam en Schiphol.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor u of uw organisatie zijn op het gebied van arbeidsgerelateerde klachten en / of verzuim? Neem gerust contact op met DBC via (053) 537 44 55 of stuur een e-mail naar info@dbc.nl.