Algemene voorwaarden Gezond & Actief

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van het Gezond & Actief trainingsprogramma. Door het lezen van de algemene voorwaarden bent u op de hoogte van de regels en voorwaarden rondom uw deelname aan Gezond & Actief. 

 1. FysioHolland is mogelijk gesloten tijdens officiële feestdagen en is tijdens de (zomer)vakantie beperkt open. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.
 2. Uw abonnement wordt automatisch verlengd indien u niet tijdig opzegt.
  a. Indien u een jaarabonnement heeft, geldt een opzegtermijn van één kalendermaand voor het einde van uw abonnement.
  b. Indien u een maandabonnement heeft, kunt u tussentijds opzeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand. U kunt uitsluitend per de eerste van de maand opzeggen. Wanneer u halverwege een maand opzegt, brengen wij een volle maand in rekening.
 3. Bij beide abonnementen dient u zich bij uw bewegingsspecialist af te melden voor Gezond & Actief.
 4. In bepaalde situaties heeft u recht op korting op uw abonnement:
  a. Wanneer u door uw fysiotherapeut bent doorverwezen naar Gezond & Actief, heeft u de eerste drie maanden recht op 50% korting. Na deze drie maanden kunnen we uw abonnement omzetten in een regulier abonnement bij FysioHolland Gezond & Actief. De ingangsdatum van uw abonnement ligt uiterlijk één maand na uw laatste behandeling bij uw fysiotherapeut.
  b. Wanneer een gezinslid al sport bij Gezond & Actief, heeft u recht op 15% korting op uw abonnement. Dit geldt alleen als u woonachtig bent op hetzelfde adres als het gezinslid en het gezinslid nog geen gebruik maakt van een kortingstarief.
  c. Wanneer u 65 jaar of ouder bent, heeft u recht op 15% korting. Vanaf uw 65e heeft u de eerstvolgende maand recht op deze leefstijdskorting. Indien u bijvoorbeeld op 12 januari jarig bent, heeft u vanaf vanaf 1 februari recht op korting.
  d. Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, heeft u recht op 15% korting. Vanaf uw 18e heeft u de
  eerstvolgende maand geen recht meer op deze leefstijdskorting. Indien u bijvoorbeeld op 12 januari jarig bent, heeft u in januari nog recht op korting.
  e. Wanneer u een Stadspas Amsterdam heeft, heeft u recht op 15% korting. Deze pas dient u bij uw
  inschrijving te tonen (deze korting geldt uitsluitend bij onze locaties in Amsterdam).
 5. Het is niet mogelijk om meerdere kortings- en actietarieven met elkaar te combineren.
 6. De oefenzaal uitsluitend betreden met schoon schoeisel.
 7. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het sporten.
 8. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Eventuele schade die tijdens of na het sporten ontstaat, is voor eigen risico. FysioHolland is gevrijwaard van bemoeienis van derden in deze.
 9. U bent verantwoordelijk voor uw eigen bezittingen. FysioHolland is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw bezittingen.
 10. U kunt uitsluitend sporten tijdens de gezette tijden van Gezond & Actief.
 11. U dient bij uw bewegingsspecialist aan te geven, wanneer u van plan bent om te komen.
 12. Gezond & Actief behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 13. Verdere regels en voorschriften vindt u in ons reglement, dit is te vinden in de oefenzaal.

Actuele trainingstijden en veranderingen

Voor de meest actuele trainingstijden en veranderingen verwijzen wij u naar uw praktijk.